وین گیت: ساخت تجهیزات درب های اتوماتیک

LOGO DESIGNING PROCESS

برای نشان دادن باز و بسته شدن آسان و راحت درب های اتوماتیک از نقشی استفاده شده تا این مفهوم را به صورت غیر مستقیم نشان دهد. حرف اول Wingate در ترکیب با فرم بال ساختمان این آرم را تشکیل میدهد. در طراحی آرم گاه لازم است فعالیت یک کمپانی با توجه به فعالیت آن به صورت مستقیم نشان داده شود و گاه میتوان این روند را به صورت غیر مستقیم پیاده سازی کرد. در این حالت تصویر به لحاظ مفهومی دارای انرژی به مراتب بالاتری خواهد بود و تاثیر عمیقی بر ذهن مخاطب خواهد گذاشت. برای تکمیل احساس راحتی در زنگی از رنگ طلایی و عبارت Wingate با قلمی ظریف استفاده شده است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط