آکواشاپ: این فروشگاه در زمینه ساخت انواع آکواریوم فعالیت میکند.

LOGO DESIGNING PROCESS

گاهی در طراحی نشانه یا آرم با آنالیز فرمها و نگه داشتن عناصر اصلی و کلیدی به مفهوم سادگی میرسیم. این مهم باعث میشود تا آرم بهتر در ذهن مخاطب ثبت و ضبظ شود. در آرم این فروشگاه از فرم ساده شده یک ماهی در حاکی که به درون یک دایره در حال حرکت است استفاده شده است. دایره نماد محلی برای نگهداری انواع ماهی می باشد. در پایین آرم جهت ترکیب بندی بهتر و تکمیل مفهوم حرکت ماهی از فرمی جهت نشان دادن موج و حرکت آب استفاده شده است

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط