آرم کده ...Loading
ارتباط با ما
88173066 - 88173076 - 021
 
  
 
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
رنگ های استفاده شده

توضیحات

LOGO DESIGNING PROCESS

در این لوگو فضای عنوان لاتین و فارسی در هماهنگی با هم طراحی شده اند. برای ایجاد جذابیت بصری و ایجاد ارتباط با موضوع از یک مربع که دو حرف آخر را به هم متصل کرده استفاده شده است. مربع در اینجا نماد استحکام پنجره های UPVC میباشد. به دلیل اینکه پنجره یادآور نماد آسمان است از رنگ آبی در لوگو استفاده شده است.

Testimonial

نظر کارفرما

person ویناک: ساخت پنجره های UPVC

نمونه لوگوهای مشابه