ویناک: ساخت پنجره های UPVC
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک
طراحی لوگو ویناک

LOGO DESIGNING PROCESS

در این لوگو فضای عنوان لاتین و فارسی در هماهنگی با هم طراحی شده اند. برای ایجاد جذابیت بصری و ایجاد ارتباط با موضوع از یک مربع که دو حرف آخر را به هم متصل کرده استفاده شده است. مربع در اینجا نماد استحکام پنجره های UPVC میباشد. به دلیل اینکه پنجره یادآور نماد آسمان است از رنگ آبی در لوگو استفاده شده است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط