آرم کده ...Loading
ارتباط با ما
88173066 - 88173076 - 021
 
  
 
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین
طراحی لوگو شرکت دنیای نوین
رنگ های استفاده شده

توضیحات

LOGO DESIGNING PROCESS

برای طراحی آرم شرکت دنیای نوین ازشیوه مونوتایپ (حرف اول لوگو) یعنی از دو حرف اول لاتین دنیـای نـوین استفاده شده است. با استفاده از دو عنصر نقطه و خط و ترکیب آنها در قالب دو حرف لاتین مورد نظر به شکلی میرسیم که احساس حرکت در ذهـن مخاطب را ایجاد میکند. مفـهوم حـرکت و انتقال در برگیرنده مفاهیم شبکه (ارتباطات نوین در عصر حاضر) و دنیای فناوری اطلاعات می باشد. حالت شروع نقاط و رسیدن به خطوط به گونه ای میباشد تا اشاره ای به مرکزیتی برای ارائه خدمات این شرکت باشد. فضاهای مثبت و منفی به یک میزان در نظر گرفته شده تا فرم مونوتایپ کاملا منظم و منسجم باشد.لوگو تایپ دنیای نوین در پایین فرم اصلی آرم قرار گرفته و با فرمتی جدید و بدون استفاده از فونت های رایج طراحی شده است. برای هماهنگی بیشتر لوگوتایپ و آرم نقطه حرف (ن) بر روی یک خط آورده شده است تا تداعی گر فرم اصلی آرم باشد. در نهایت از رنگ سبز روشن برای نشان دادن رشد و مفوم تازگی استفاده شده است.

Testimonial

نظر کارفرما

person دنیای نوین: این شرکت در زمینه تجهیزات شبکه و کامپیوتر فعالیت میکند.

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی لوگو شرکت گوهر شفا
طراحی لوگو شرکت گوهر شفا
0
طراحی لوگو شرکت زاگرس فارمد
طراحی لوگو شرکت زاگرس فارمد
0
طراحی لوگو شرکت رایمون پارس
طراحی لوگو شرکت رایمون پارس
0
طراحی لوگو شرکت BSG
طراحی لوگو شرکت BSG
0
طراحی لوگو برند وییلز
طراحی لوگو برند وییلز
0
طراحی لوگو شرکت بست
طراحی لوگو شرکت بست
0