پرگاس: این شرکت در زمینه بازرگانی فعالیت میکند.
طراحی لوگو شرکت پرگاس
طراحی لوگو شرکت پرگاس
طراحی لوگو شرکت پرگاس
طراحی لوگو شرکت پرگاس
طراحی لوگو شرکت پرگاس
طراحی لوگو شرکت پرگاس
طراحی لوگو شرکت پرگاس
طراحی لوگو شرکت پرگاس
طراحی لوگو شرکت پرگاس

LOGO DESIGNING PROCESS

این آرم از دو فرم قرینه تشکیل شده است. فرمها تداعی گر فضایی بازرگانی است. اشاره به مرکزیتی به عنوان انجام امور صادرات و واردات انواع کالاها و تبادلات مختلف. رنگ قرم دارای انرژی فوق العاده ای میباشد که با توجه به فرم های پویا در این آرم انتخاب شده است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط