مینیاتور سازه کیش: در زمینه مهندسی ساختمانی فعالیت میکند.

LOGO DESIGNING PROCESS

برای طراحی آرم مجموعه ای که خود در زمینه گرافیک فعالیت میکند از شیوه لوگوتایپ استفاده شده است. خاصیت این شیوه، طراحی با خود عنوان میباشد که در صورت داشتن طراحی خاص در ذهن میماند. عبارت آرمکده در فضایی ساده و پرهیز از هر گونه پیچیدگی آورده شده است.
حروف آرمکده به صورت منسجم و استوار در کنار هم قرار گرفته اند این لوگو دارای ساختاری منظم میباشد به طوری که تمامی حروف به لحاظ فرمی از هم پیروی میکنند. برای داشتن احساس وحدت از خطی استفاده شده که دور تمامی حروف را در برگرفته است. به علت استاندارد بودن و قابلیت انعطاف پذیری در این لوگو مجموعه وبکده که در زمینه طراحی سایت فعالیت میکند در همین قالب طراحی شده است تا نشان از مجموعه ای متحد و منظم باشد. رنگ آبی به عنوان آرامش فکری و اطمینان خاطر درونی و اعتماد به نفس انتخاب شده است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط