تاج: مزون تاج در ضمینه سفارش و دوخت لباس فعالیت میکند.
طراحی لوگو مزون تاج
طراحی لوگو مزون تاج
طراحی لوگو مزون تاج
طراحی لوگو مزون تاج
طراحی لوگو مزون تاج
طراحی لوگو مزون تاج
طراحی لوگو مزون تاج
طراحی لوگو مزون تاج
طراحی لوگو مزون تاج

LOGO DESIGNING PROCESS

در طراحی لوگو ابتدا باید معنای کلمه تعریف شود. مزون این لغت ریشه فرانسوی داشته و معنی خانه می دهد و در فارسی تداعی کننده خیاط خانه می باشد. شما لباسهای شب آماده را می توانید از شوها و بوتیکها تهیه نمائید اما برای سفارش و دوخت یک لباس باید به مزون مراجعه نمایید. برای نشان دادن فضای یک مزون شیک و زیبا لوگوی تاج با فرمی ظریف آورده شده است و با توجه به نام این مزون فرم تاج برای تکمیل مفهوم کلمه بر روی لوگو قرار گرفته است. رنگها نیز تداعی گر فضایی مجلل میباشند.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط


طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
0