گرند لوکس بیلدینگ: این مجموعه در زمینه ساخت ساختمانهای لوکس فعالیتدارد.

LOGO DESIGNING PROCESS

در آرم این مجموعه ایده تاج و پرتوهای خورشید دیده میشود. برای مفهوم لوکس بودن از فرم آنالیز شده و جدید تاج استفاده شده است فرم طراحی شده با خطوطی در نظر گرفته شده که در پایین آرم آغازشده و در بالای فرم تاج به اوج خود میرسند و تداعی گر حرکتی بزرگ و روبه گسترش می باشند. این حرکت یادآور نقش خورشید در طبیعت است. موارد طراحی شده در نهایت دریک دایره محاط شده تا نشان از فعالیت های یک مجموعه باشد. رنگ طلایی بهترین گزینه برای تکمیل مفهوم لوکس بودن به شمار میرود. برای این که رنگ طلایی بتواند در اصطلاح خود را بهترنشان بدهد در پس زمینه رنگ مشکی قرار گرفته است. در نهایت عبارت مجموعه مورد نظر با فونتی ظریف در پایین آرم آورده شده است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط


طراحی لوگو شرکت آلتون راه خلیج فارس
طراحی لوگو شرکت آلتون راه خلیج فارس
طراحی لوگو شرکت نیکان
طراحی لوگو شرکت نیکان
طراحی لوگو شرکت بیتاتین
طراحی لوگو شرکت بیتاتین
طراحی لوگو شرکت تک گون
طراحی لوگو شرکت تک گون
طراحی لوگو مزون تاج
طراحی لوگو مزون تاج
طراحی لوگو سازه ماندگاره
طراحی لوگو سازه ماندگاره