آرم کده ...Loading
ارتباط با ما
88173066 - 88173076 - 021
 
  
 
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
رنگ های استفاده شده

توضیحات

LOGO DESIGNING PROCESS

در آرم این مجموعه ایده تاج و پرتوهای خورشید دیده میشود. برای مفهوم لوکس بودن از فرم آنالیز شده و جدید تاج استفاده شده است فرم طراحی شده با خطوطی در نظر گرفته شده که در پایین آرم آغازشده و در بالای فرم تاج به اوج خود میرسند و تداعی گر حرکتی بزرگ و روبه گسترش می باشند. این حرکت یادآور نقش خورشید در طبیعت است. موارد طراحی شده در نهایت دریک دایره محاط شده تا نشان از فعالیت های یک مجموعه باشد. رنگ طلایی بهترین گزینه برای تکمیل مفهوم لوکس بودن به شمار میرود. برای این که رنگ طلایی بتواند در اصطلاح خود را بهترنشان بدهد در پس زمینه رنگ مشکی قرار گرفته است. در نهایت عبارت مجموعه مورد نظر با فونتی ظریف در پایین آرم آورده شده است.

Testimonial

نظر کارفرما

person گرند لوکس بیلدینگ: این مجموعه در زمینه ساخت ساختمانهای لوکس فعالیتدارد.

نمونه لوگوهای مشابه

طراحی لوگو شرکت آلتون راه خلیج فارس
طراحی لوگو شرکت آلتون راه خلیج فارس
0
طراحی لوگو شرکت نیکان
طراحی لوگو شرکت نیکان
0
طراحی لوگو شرکت بیتاتین
طراحی لوگو شرکت بیتاتین
0
طراحی لوگو شرکت تک گون
طراحی لوگو شرکت تک گون
0
طراحی لوگو مزون تاج
طراحی لوگو مزون تاج
0
طراحی لوگو سازه ماندگاره
طراحی لوگو سازه ماندگاره
0