آرم کده ...Loading
ارتباط با ما
88173066 - 88173076 - 021
 
  
 
طراحی لوگو شرکت راصد
طراحی لوگو شرکت راصد
طراحی لوگو شرکت راصد
طراحی لوگو شرکت راصد
طراحی لوگو شرکت راصد
طراحی لوگو شرکت راصد
طراحی لوگو شرکت راصد
طراحی لوگو شرکت راصد
طراحی لوگو شرکت راصد
طراحی لوگو شرکت راصد
رنگ های استفاده شده

توضیحات

LOGO DESIGNING PROCESS

فرم به تصویر کشیده شده از یک واکنش علمی و میکروسکوپی ایده گرفته شده است. در مرکز این آرم ذره ای نشان داده شده که در اطراف آن خطوطی بر اثر انرژی ذره به اطراف ساطع شده اند. کل فضا در داخل یک مربع محاط شده است که در واقع به آن هندسه پنهان نیز گفته میشود. خاصیت استفاده از هندسه پنهان دادن نظم و هماهنگی به فرم ها می باشد. فضاهای مثبت و منفی به گونه ای است که از ازدحام خطوط جلوگیری کند. فرم بیضی شکل ذره در خطوط اطراف ذره نیز حفظ شده تا کل فرم متحد و منسجم باشند.

Testimonial

نظر کارفرما

person راصد: این شرکت در زمینه بیوتکنولوژی و نانو فناوری فعالیت میکند.

نمونه لوگوهای مشابه