تک گون: این شرکت در زمینه تولید مواد غذایی فعالیت میکند.
طراحی لوگو شرکت تک گون
طراحی لوگو شرکت تک گون
طراحی لوگو شرکت تک گون
طراحی لوگو شرکت تک گون
طراحی لوگو شرکت تک گون
طراحی لوگو شرکت تک گون
طراحی لوگو شرکت تک گون
طراحی لوگو شرکت تک گون
طراحی لوگو شرکت تک گون

LOGO DESIGNING PROCESS

استفاده از فرم درخت به عنوان طبیعی بودن محصولات و نمادی برای محصولات غذایی سالم آورده شده است. برای فرم درخت از برگ سبز به عنوان فرمی گویا استفاده شده و خطوط در برگیرنده نشان از محصولاتی کنترل شده و با دقت میباشد. فرم خطوط محافظ به مانند خورشیدی در حال انتشار محصولی سالم اشاره میکند. رنگ های سلامتی و اشتها برانگیز سبز و قرمز انتخاب مناسبی بوده و در پایین آرم از عبارت لاتین تک گون به صورت ساده استفاده شده تا فرم درخت همچنان جلوه خود را داشته باشد زیرا اگر در کنار فرم تصویری به لوگوی آن بیش از حد پرداخته شود آنگاه مخاطب با دو فضا مواجه میشود و حفظ چنین فضایی میتواند سخت باشد.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط


طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
طراحی لوگو شرکت گرند لوکس بیلدینگ
0
طراحی لوگو شرکت گوهر شفا
طراحی لوگو شرکت گوهر شفا
0