بهترینه پونل: زمینه فعایت محصولات غذایی و برنج می باشد.

LOGO DESIGNING PROCESS

مهمترین اصل در طراحی لوگو برای محصولات غذایی خوانایی در عین داشتن جذابیت بصری می باشد. در طراحی برای کلمه بهترینه پونل ابتدا به آنالیز حروف پرداخته شده است. سپس با ایجاد ریتمی در حروف به حفظ خوانایی و پرهیز از پیچیدگی در عین داشتن خوانایی کمک شده است. در محصولات غذایی برای زیبایی و جلوه دادن هر چه بیشتر به لوگو از طراحی انیفورم استفاده می شود. انیفورم یک فضای تصویری ساده و آبستره می باشده که میتواند به لحاظ زیبایی و بهتر دیده شدن لوگو مورد استفاده قرار گیرد.
در انیفورم مورد بحث از فضایی تزیینی در بالای لوگو استفاده شده که یادآور تزیینات غذا توسط بانوان است. فرم استفاده شده در پایین لوگو که حالت خنده را تداعی میکند به گونه ای است که احساس شادی و رضایت را در بردارد. رنگ قرمز به عنوان احساس اشتها در کنار سبز به عنوان رنگ مکمل قرمز و سلامتی در نظر گرفته شده است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط