افق گستر راهیان ابریشم: واردات چوب فعالیت این شرکت میباشد.
طراحی لوگو شرکت افق گستر راهیان ابریشم
طراحی لوگو شرکت افق گستر راهیان ابریشم
طراحی لوگو شرکت افق گستر راهیان ابریشم
طراحی لوگو شرکت افق گستر راهیان ابریشم
طراحی لوگو شرکت افق گستر راهیان ابریشم
طراحی لوگو شرکت افق گستر راهیان ابریشم
طراحی لوگو شرکت افق گستر راهیان ابریشم
طراحی لوگو شرکت افق گستر راهیان ابریشم
طراحی لوگو شرکت افق گستر راهیان ابریشم

LOGO DESIGNING PROCESS

در آرم افق گستر از درخت کاج به عنوان درخت همیشه سبز استفاده شده است. فرم درخت با خطوط موازی که از شاخه های درخت ایده گرفته شده طراحی شده است که در دو طرف آن خطوطی افقی به عنوان فرایند تبدیل درخت به الوار آورده شده است و با حالت مثلثی بودن درخت کاج به عنوان تداعی گر برش مفهوم واردات چوب تکمیل شده است. قرار گیری کل فرم ها در داخل یک دایره فرایند واردات چوب را بهتر نشان داده است. فضای سفید و منفی از شلوغی و ازدیاد فرم ها جلوگیری کرده و نقش مورد نظر خود را بهتر نشان میدهد.

Testimonial

باسلام :
ضمن تشکر از زحمات وهمکاری صمیمانه همکاران محترمتان کاملا از نوع برخورد، روش همکاری با مراجعه کننده و دخیل کردن سلیقه مشتری در طراحی کار خود رضایت داشته و آرزوی موفقیت روز افزون برایتان دارم.
متشکرم میرزایی




نمونه کارهای مرتبط