شرکت زینو پارت: فعالیت در زمینه تولید قطعات یک بار مصرف خودرو
طراحی لوگو زینو پارت
طراحی لوگو زینو پارت
طراحی لوگو زینو پارت
طراحی لوگو زینو پارت
طراحی لوگو زینو پارت
طراحی لوگو زینو پارت
طراحی لوگو زینو پارت
طراحی لوگو زینو پارت
طراحی لوگو زینو پارت

LOGO DESIGNING PROCESS

این آرم در واقع در حوزه مونوتایپ قرار میگیرد. مونوتایپ حوزه ای از طراحی لوگو میباشد که در آن از حرف اول نام شرکت برای طراحی استفاده می کنند. در این مونوتایپ ازحرف Z استفاده شده است.
حرف Z از فرم های مثلثی شکلی تشکیل شده تا ماهیت قطعات منفصل را نشان دهد. قطعاتی که در نهایت یک خودرو را می سازند. حرف Z در یک دایره محاط شده است. دایره در اینجا به معنای حرکت در نظر گرفته شده است و رنگ آبی این مفهوم را تکمیل میکند. عنوان زینو پارت با فرمتی ساده آورده شده تا همچنان توجه مخاطب به فضای داخلی دایره معطوف شود.

Testimonial

با سلام
گروه آرمکده تخصصی ترین گروه در زمینه طراحی لوگو می باشد که افتخار همکاری با آنها را داشته ام. این گروه با رفتار حرفه ای و صبر بسیار پروژه اینجانب را تا رضایت کامل پیشبردند و اولین خاطره خوب در زمینه طراحی را برای اینجانب به یادگار گذاشتند. مطمئنا در پروژه های آینده از وجود این گروه حرفه ای بهره بیشتر خواهمبرد.
با تشکر از گروه آرمکده .
نمونه کارهای مرتبط