دلتا گاز مبین : این شرکت در زمینه گاز و نفت و تجهیزات اندازه گیری آلاینده ها فعالیت میکند.
طراحی لوگو شرکت دلتا گاز
طراحی لوگو شرکت دلتا گاز
طراحی لوگو شرکت دلتا گاز
طراحی لوگو شرکت دلتا گاز
طراحی لوگو شرکت دلتا گاز
طراحی لوگو شرکت دلتا گاز
طراحی لوگو شرکت دلتا گاز
طراحی لوگو شرکت دلتا گاز
طراحی لوگو شرکت دلتا گاز

LOGO DESIGNING PROCESS

این آرم تلفیقی از تصویر و نوشته در کنار هم میباشد. برای المان تصویری از فرم دلتا استفاده شده است. دلتا در علم جغرافیا زمینی است مثلثی شکل. ترکیب دو فرم مثلثی باعث شده شکل از سادگی بی مورد بیرون بیاید و در عین حال فرمی نیرومندتر داشته باشد و به گروه بودن این مجموعه نیز اشاره دارد.. فرم دلتا به بالا اشاره دارد که مفهوم پیشرو بودن و دقت در عمل را نشان میدهد.
حروف کلمه دلتا به صورت هماهنگ با تصویر آورده شده است به گونه ای که ضخامتها نیز به یک اندازه میباشند.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط


طراحی لوگو شرکت لوله گستر
طراحی لوگو شرکت لوله گستر
0