آی کن: در زمینه نرم افزار و خدمات it فعالیت میکند.
طراحی لوگو شرکت آی کن
طراحی لوگو شرکت آی کن
طراحی لوگو شرکت آی کن
طراحی لوگو شرکت آی کن
طراحی لوگو شرکت آی کن
طراحی لوگو شرکت آی کن
طراحی لوگو شرکت آی کن
طراحی لوگو شرکت آی کن
طراحی لوگو شرکت آی کن

LOGO DESIGNING PROCESS

درطراحی لوگوی این شرکت اصل سادگی در نظر گرفته شده است. گاهی در طراحی آرم یا لوگو تایپ بنا بر ماهیت موضوع یک حرف از سایر حروف مجزا و خاص در نظر گرفته می شود و تاکید بر آن حرف قرار میگیرد. این عمل به یک جاذبه بصری خاص می انجامد که در آن مخاطب تحت تاثیر تاکید مورد بحث قرار میگیرد. حرف A در اینجا به صورت یک فلش رو به بالا طراحی شده است. فلش یا پیکان دارای انرژی زیادی است و به علت فرم حرف A و تشابه آن با فلش طراحی آن بدین صورت قرار گرفت. فلش روبه بالا نماد پیشرفت و آینده نگری میباشد. رنگ قرمز علاوه بر تاکید بر فرم مجزای حرف A دارای انرژی تکاپویی زیادی است که در کنار آبی به معنای دانش در نظر گرفته شده است.

Testimonial
نمونه کارهای مرتبط