آرم کده ...Loading
ارتباط با ما
88173066 - 88173076 - 021
 

ست اوراق اداری

مجموعه اوراق اداری در یک کمپانی یا سازمان، با هدف یکپارچه سازی هویت برند در قالب اوراق و اسناد نگارشی طراحی و پیاده سازی می گردد. از آنجایی که اوراق اداری با هدف انتقال پیام های یک سازمان و شرکت هم به صورت درون سازمانی یا شرکتی و هم به صورت برون سازمانی قابل استفاده هستند، در حکم سفیر یک برند یا شرکت محسوب می شوند که هویت و شخصیت آن برند یا شرکت را در دل خود به همراه یک پیام حمل می کنند.
در مجموعه آرمکده، عناوین مجموعه ست های اداری معمولا مشتمل در بخش های زیر می شود:
طراحی اوراق کاغذی مانند: سربرگ ها، پاکت ها، فرم ها، یادداشت های روزانه، تقویم و سررسید، لییبل، کارت های مناسبتی دعوت و تبریک، کارت های ویزیت و...
طراحی اوراق غیر کاغذی مانند: ساختار و چارچوب نامه های الکترونیکی ( سیگنچر سربرگ رسمی)، فاکتورهای الکترونیکی، کارت پستال های الکترونیکی و ...